Etape si activitati

PERSENS > Etape si activitati

Etape si activitati

AN ETAPE PROIECT ACTIVITATI ASOCIATE
2009 Studiul cerinţelor scenariilor relevante - Studiul configuraţiilor posibile ale drumului
- Studiul geometriei si mişcării obiectelor
- Studiul tipurilor de clase de obiecte
2009 Studiul abordărilor recente din domeniu - Studiul abordărilor de percepţie senzoriala
- Studiul abordărilor in detecţia drumului
- Studiul abordărilor in detecţia obiectelor
- Studiul abordărilor de clasificare
2010 Modelarea performantei si funcţionalităţii sistemului senzorial - Modelarea preciziei de reconstrucţie 3D
- Modelarea cauzelor, naturii si magnitudinii erorilor
- Modelarea si adaptarea răspunsului senzorilor la diferite condiţii
externe adverse
- Corecţia răspunsului senzorial afectat de condiţii extreme
  Definirea si generarea reprezentării senzoriale multimodale unificate - Definirea modelului multimodal unificat de reprezentare a
informaţiei senzoriale
- Dezvoltarea unor metode originale de fuzionare a informaţiilor senzoriale provenite de la senzori de intensitate, culoare si profunzime
  Evaluarea cantitativa si calitativa a tehnicilor de modelare moderne in domeniu - Evaluarea modelelor geometrice ale drumului
- Evaluarea modelelor geometrice ale obiectelor
- Evaluarea modelelor claselor de obiecte
  Evaluarea cantitativa si calitativa a algoritmilor recenţi din domeniu - Evaluarea algoritmilor de percepţie senzoriala
- Evaluarea algoritmilor de detecţie a drumului
- Evaluarea algoritmilor de detecţie a obiectelor
- Evaluarea algoritmilor de clasificare
  Elaborarea modelelor noi pentru reprezentarea lumii si a claselor de obiecte si a modelului integrat al lumii - Elaborarea modelelor noi pentru reprezentarea drumului
- Elaborarea modelelor noi pentru reprezentarea obiectelor
- Elaborarea modelelor noi pentru reprezentarea claselor de obiecte
- Elaborarea unui model integrat al lumii care sa răspundă cerinţelor sistemelor de asistare a conducerii
  Elaborarea modelelor de inferenţă probabilistica pe baza informaţiei senzoriale - Elaborarea modelului de inferenţă probabilistica pentru estimarea drumului
- Elaborarea modelului de inferenţă probabilistica pentru estimarea obiectelor
- Elaborarea modelului de inferenţă probabilistica pentru clasificare
  Elaborarea algoritmilor de estimare si clasificare - Elaborarea algoritmilor de estimare a drumului
- Elaborarea algoritmilor de estimare a parametrilor obiectelor
- Elaborarea algoritmilor de clasificare
  Definirea modelelor de performanta a algoritmilor si a reprezentării lumii - Efectuarea de teste in medii controlate
- Elaborarea modelelor matematice de performanta a algoritmilor
- Elaborarea modelelor matematice de performanta a reprezentării lumii
- Estimarea parametrilor de performanta ai algoritmilor si a reprezentării
  Definirea modelelor de interacţiune intre estimatorii diferitelor aspecte ale realităţii - Studiul relaţiei dintre rezultatele estimării drumului, obiectelor si clasificare
- Modelarea interacţiunilor
- Optimizarea algoritmilor pe baza interacţiunilor
  Elaborarea unui prototip demonstrativ funcţional de evaluare a utilităţii sistemului senzorial si de reprezentare din punctul de vedere al cerinţelor sistemelor de asistare a conducerii auto - Realizarea unui sistem hardware-software de procesare senzoriala in timp real
- Implementarea unei aplicaţii de asistare a conducerii
- Evaluarea performantelor si a utilităţii sistemului senzorial si de reprezentare
  Diseminare rezultate Elaborare si publicare articole ştiinţifice